Pracownia

MAARTE to studio architektury zlokalizowane w Gdańsku.

Nasze portfolio obejmuje budynki biurowe wielofunkcyjne, wnętrza biurowe i komercyjne, zespoły i budynki mieszkaniowe oraz indywidualne domy jednorodzinne. Obecnie nasze projekty powstają w Warszawie, Trójmiescie, Krakowie, Poznaniu, Bydgoszczy i Wrocławiu.

Studio architektury MAARTE zostało założone w 2008 roku w Sopocie, a następnie powiększone o studio w Warszawie. Obecnie zlokalizowane w Gdańsku, MAARTE tworzy zespół kilkunastu architektów z uprawnieniami i asystentów, doświadczonych w projektowaniu budynków biurowych, wielofunkcyjnych i mieszkaniowych.

Jesteśmy entuzjastami architektury, rozumianej jako rzetelne i ekonomiczne projektowanie. Jesteśmy gotowymi sprostać różnym wyzwaniom, żądanym przez naszych klientów. Zajmujemy się projektami kompleksowo, od wstępnych analiz chłonności terenu aż do zakończenia realizacji i odbioru budynku. Uzyskujemy wymagane uzgodnienia i decyzje administracyjne.Zapewniamy pełny, wielobranżowy zakres projektów branżowych. Projektowane przez nas budynki wykorzystują zaawansowane i przyjazne środowisku rozwiązania techniczne i materiałowe, każdorazowo dostosowane do budżetu inwestycji. Na bieżąco monitorujemy i  kontrolujemy dotrzymanie planowanych terminów, kosztów oraz jakości projektu.

Współpracujemy ze stałym zespołem doświadczonych projektantów branżowych w Warszawie, Trójmieście, Poznaniu, Bydgoszczy i Wrocławiu: konstrukcji, instalacji wewnętrznych, dróg, sieci infrastruktury, architektury krajobrazu, specjalistami badań gruntowych i zabezpieczeń wykopów, akustykiem, projektantem elewacji, audytorami BREEM i LEED. W przypadku skomplikowanych tematów współpracujemy międzynarodowymi korporacjami inżynierów.

Studio wyposażone jest w wydajny sprzęt IT, a projektanci pracują na aktualnym oprogramowaniu projektowym (Revit/Autocad, Office, Project) i graficznym (AdobeCreativeSuite, SketchUp). MAARTE posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania zawodu architekta.