• Aktualia
  • Budowa Nadmorskiego Dworu wystartowała FOTO
  • Aktualia
  • Budowa Nadmorskiego Dworu wystartowała FOTO

Budowa Nadmorskiego Dworu wystartowała FOTO

Pierwszy etap budowy osiedla Nadmorski Dwór wystartował i zaczął się od wznoszenia fundamentów pod trzy kubatury – dwie z nich są mieszkaniowe, a trzecia ma funkcję rekreacyjną i jest półprywatna sala fitness dostępna dla mieszkańców.

W centrum założenia przewidziano prostokątny park z główną ścieżką symetrycznie dzielącą założenie oraz wzmacniającą jej osiowy charakter.

Dzięki takiemu układowi urbanistycznemu budynki będą miały szansę zaistnieć jako symbiotyczny element wysoko zalesionego otoczenia działki. Podobny zabieg został zastosowany w istniejącym założeniu o tej samej nazwie mieszczącym się po przeciwnej stronie ulicy Nadmorski Dwór.

Kolejny etapy budowy już na etapie projektowania!

Botanica i koniec budowy jej I etapu!

Dwa lata temu rozpoczęła się budowa osiedla „Botanica”, które projektujemy w partnerstwie z trójmiejskim deweloperem Invest Komfort. Dzisiaj możemy poinformować o zakończonym pierwszym etapie budowy.

Przejdź Przejdź