Nowe Orłowo

Nowe Orłowo, Gdynia | INVEST KOMFORT | projekt konkursowy 2010

powierzchnia 31 000 m2

Zespoł niskiej zabudowy mieszkaniowej i usługowo-biurowej planowany w Gdyni-Orłowo. Kameralna zabudowa usługowo-biurowa podzielona na 3 etapy. Szerokość traktu budynków zapewnia ekonomiczne wykorzystanie przestrzeni i doświetlenie światłem dziennym biur. Wzdłuż Alei Zwycięstwa pasaż z usługami, odseparowany od jezdni pasem zieleni. We wnętrzu kwartału wprowadzono ruch pieszy i linearne założenie wodne. Na placu znajdują się sezonowe pawilony usługowe, podkreślające kameralną atmosferę miejsca. W części mieszkalnej kontynuowany ciągwodny prowadzony w kierunku rzeki Kaczej. Ulice ze strefą ograniczonego ruchu samochodów, z pierwszeństwem pieszych i rowerzystów. Wewnątrz kwartałów zaprojektowano półprywatne przestrzenie z zielenią o wysokim standardzie. Mieszkania na parterze mają przydomowe ogródki. Architektura budynków o wysokim standardzie, horyzontalne podziały. Ostatnie kondygnacje cofnięte, obłożone patynowaną miedzią nawiązującą do architektury budynków usługowo–biurowych. Zabudowa apartamentowa o kameralnym i ekskluzywnym charakterze. Rozrzeźbienie brył i różnorodność zastosowanych materiałów podkreślają wysoki standard budynków. Kameralne wnętrza dają wrażenie intymności, a horyzontalne podziały stanowią spójny element architektury całego zespołu.

Zespoł niskiej zabudowy mieszkaniowej i usługowo-biurowej planowany w Gdyni-Orłowo.
Kameralna zabudowa usługowo-biurowa podzielona na 3 etapy. Szerokość traktu budynków
zapewnia ekonomiczne wykorzystanie przestrzeni i doświetlenie światłem dziennym biur. Wzdłuż
Alei Zwycięstwa pasaż z usługami, odseparowany od jezdni pasem zieleni. We wnętrzu kwartału
wprowadzono ruch pieszy i linearne założenie wodne. Na placu znajdują się sezonowe pawilony
usługowe, podkreślające kameralną atmosferę miejsca. W części mieszkalnej kontynuowany ciąg
wodny prowadzony w kierunku rzeki Kaczej. Ulice ze strefą ograniczonego ruchu samochodów,
z pierwszeństwem pieszych i rowerzystów. Wewnątrz kwartałów zaprojektowano półprywatne
przestrzenie z zielenią o wysokim standardzie. Mieszkania na parterze mają przydomowe ogródki.
Architektura budynków o wysokim standardzie, horyzontalne podziały. Ostatnie kondygnacje
cofnięte, obłożone patynowaną miedzią nawiązującą do architektury budynków usługowo–
biurowych. Zabudowa apartamentowa o kameralnym i ekskluzywnym charakterze. Rozrzeźbienie
brył i różnorodność zastosowanych materiałów podkreślają wysoki standard budynków. Kameralne
wnętrza dają wrażenie intymności, a horyzontalne podziały stanowią spójny element architektury
całego zesp