Budynek biurowy z usługami w parterze przy ul. Św. Wita

Budynek biurowy z usługami w parterze przy ul. Św. Wita, Wrocław | ECHO INVESTMENT | projekt koncepcyjny 2016

powierzchnia 34 220 m2

Budynek zaprojektowano w formie jednej prostopadłościennej bryły z wyciętym, tarasowym atrium (agorą), zlokalizowanym na środku dłuższej elewacji wzdłuż ul. Św. Katarzyny. Atrium (agora) na każdej wyższej kondygnacji rozszerza się, tworząc schodkowe tarasy dostępne z przestrzeni biurowych. Powstałe przestrzenie to agora- miejsce spotkań i relaksu użytkowników budynku. W celu zaakcentowania wejścia do jednego z lokali usługowych w parterze oraz wypełnienia zapisów planu miejscowego, mówiącego o akcentach architektonicznych, zaprojektowano zaokrąglony narożnik od strony południowo-wschodniej. Dwie najwyższe kondygnacje zostały cofnięte względem lica elewacji tak, aby kąt między gzymsem nad kondygnacją 05 a krawędzią dachu nad kondygnacją 07 wynosił 65 stopni. Gzyms ma całkowitą wysokość 25m, licząc od poziomu terenu do najwyższego punktu pokrycia dachu.