Analiza chłonności działki inwestycyjnej przy ul. Wolumen

Analiza chłonności działki inwestycyjnej przy ul. Wolumen, Warszawa | MATEXI | projekt koncepcyjny 2013

powierzchnia 9 401 m2

W opracowaniu przyjęto lokale handlowe i usługowe w parterze budynku, wszystkie dostępne z ulic oraz z wejściami technicznymi od wnętrza działki. Istnieje możliwość dokonania podziału na mniejsze lokale. Przewidziano trzy klatki schodowe wyposażone w windy. W niższych częściach zaproponowano 7 kondygnacji mieszkalnych, a w wyższej części 11. Część najwyższa obejmuje środkową sekcję budynku z jedną klatką schodową. Geometria budynku została ukształtowana w optymalny sposób zapewniający właściwe nasłonecznienie lokali mieszkalnych.