ALLCON@park

ALLCON@park, Gdańsk | Allcon Inwestycje | projekt konkursowy 2011

powierzchnia 7 200 m2

projekt obejmuje
trójoddziałowy punkt przedszkolny, część rekreacyjno
sportową, punkt lekarza medycyny pracy, oraz
parking otwarty na 250 samochodów, a także
zagospodarowanie terenu obejmujące lokalizację
boiska wielofunkcyjnego i kortów tenisowych, układu
drogowego oraz miejsc postojowych naziemnych.

Projekt obejmuje zabudowę uzupełniającą do budynku biurowego ALLCON@park 3, obejmującą wielopoziomowy garaż otwarty dla 250 samochodów oraz parterowy budynek wielofunkcyjny, mieszczący punkt przedszkolny, część rekreacyjno-sportową, punkt lekarza medycyny pracy, a także zagospodarowanie terenu obejmujące boisko wielofunkcyjne i korty tenisowe, zieleń, układ drogowy oraz miejsca parkingowe naziemne. W projekcie zastosowano szereg rozwiązań projektowania zrównoważonego, takich jak zielone dachy obu budynków, małe turbiny wiatrowe, odzysk wody deszczowej do celów nawadniania. Elewacja budynku garażu została pokryta zieloną wstęgą donic z trawą pampasową.