Neptun

Neptun, Gdańsk | HINES | projekt koncepcyjny 2008 | RMJM

powierzchnia 48 000 m2

Analiza lokalizacji budynku wysokościowego w miejscu domu towarowego Neptun w Gdańsku-Wrzeszczu. Projekt zakłada realizację zespołu, obejmującego 150-metrowy budynek biurowy, zagospodarowanie placu publicznego i pawilon usługowy nad przejściem podziemnym pod ulicą Grunwaldzką. Budynek bioklimatyczny, wykorzystujący położenie względem stron świata. Projekt posłużył jako analiza do korekty planu miejscowego dopuszczającej lokalizację budynku wysokościowego w tym miejscu.

Jestem współautorem opracowania powstającego w londyńskim i warszawskim biurze RMJM, koordynowałem projekt z klientem i władzami lokalnymi w Gdańsku.